LINK Medical AS og Melanor inngår samarbeidsavtale

LINK Medical AS og Melanor har inngått samarbeidsavtale som gir medlemmer tilgang til nødvendig kompetanse og rådgiving på gunstige vilkår i prosessen mot registering av medisinsk utstyr.

– Dette samarbeidet innebærer et løft når forberedelse og prosess for registering av medisinsk utsyr skal gjennomføres, både for eksisterende og nye medlemmer, sier Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor.

– Vi er svært fornøyde med at Melanor har valgt akkurat LINK Medical som sin samarbeidspartner. Vi ser fram til å hjelpe Melanors medlemmer i deres viktige arbeid med å sikre norske pasienter raskere tilgang til deres produkter, sier Sissel Lønning Andersen, administrerende direktør i LINK Medical.

Gjennom avtalen med LINK Medical får medlemmer av Melanor tilgang på nødvending kompetanse og rådgiving på gunstige vilkår i prosessen mot registering av medisinsk utsyr (Medical Device Regulation (MDR) og in vitro-diagnostisk medisinsk utsyr (IVDR).

– Vi blir jevnlig kontaktet av bedrifter som har spørsmål til prosess og krav til dokumentasjon for at produktene skal kunne registreres som utstyr. Gjennom dette samarbeidet får vi en profesjonell samarbeidspartner som kan gi råd til Melanor og våre medlemmer på dette området, legger Hunstad til.

Om LINK Medical

LINK Medical tilbyr produktutviklingstjenester for medisinsk utstyrsindustri og farmasøytisk industri. Selskapet er en ledende nordisk CRO og reguleringsleverandør for farmasøytisk og medisinsk utstyr, og er kjent for sitt fokus på løsninger og kvalitetstjenester.

Om Melanor

Melanor er en bransje i NHO Geneo, landsforeningen for helse-, velferd- og oppvekstbedrifter. Bransjen representerer kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr og hjelpemidler i det norske markedet.

info[@]linkmedical.eu

More news

Don't miss out on the latest updates

Be the first to hear our breaking news at LINK Medical

Get in touch

How can we help you?

Contact us and we will tell you more